Actualitat

La Comissió Gestora aprova la proposta inicial del Reglament del CEUCAT


En la sessió de la Comissió Gestora del 4 de novembre de 2020, havent-ne discutit estesament el seu contingut i amb la possibilitat de presentar-hi esmenes in situ, es va aprovar inicialment la proposta de Reglament del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) per unanimitat dels presents.

Aquest text comporta un redisseny del funcionament d’aquest òrgan col·legiat i pretén dotar-lo de la categoria d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, molt diferenciada de l’actual consideració de Grup de Treball de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya.

D’altra banda, li atribueix noves potestats, com ara la convocatòria de l’aturada acadèmica en el conjunt del Sistema Universitari Català, i augmenta la flexibilitat amb la qual el Plenari de cada moment pot prendre decisions respecte algunes qüestions, per exemple respecte de la retribució de l’Equip de Coordinació i de la creació de places per a la conformació d’un equip tècnic.

Per altre costat, es reformula la concepció d’Equip de Coordinació que es tenia fins ara. Inicialment estarà conformat per la Coordinació i la Secretaria, però el Plenari podrà acordar la creació de Sots-coordinacions. A més, es conforma la Comissió Permanent, que serà l’òrgan executiu del Consell i servirà perquè els membres siguin co-partíceps de la tasca de l’Equip de Coordinació.

L’òrgan ha acordat sotmetre aquest acord a exposició pública mitjançant el portal de transparència del CEUCAT per un període de 15 dies naturals des de la seva publicació per tal que es puguin presentar els suggeriments i al·legacions. Les esmenes s’han de presentar segons el model establert per a fer-ho i han d’enviar-se al correu electrònic coordinacio@ceucat.cat.

Passat aquest termini, es convocarà un Plenari del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes per a debatre, aprovar i incorporar, si escau, els suggeriment i les al·legacions per a realitzar l’aprovació definitiva de la proposta. Una vegada això hagi passat, haurà de ser ratificat favorablement per tots els Consells d’Estudiants membres del CEUCAT per a poder-lo remetre a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, que l’haurà d’aprovar i publicar de forma definitiva.

NÚVOL DE CATEGORIES

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. En navegar, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close